Toimumisajad

  • 19.11.2019 Swissotel / Kohad täis
  • 03.12.2019 Nordic hotel Forum
  • 10.12.2019 Metropol SPA hotel

Päevakava

09.00-09.30  Hommikukohv ja registreerimine
09.30-09.45  Sissejuhatuseks: direktiividest/AvTS-st tulenevad kohustused ja tähtajad - Alar Teras (MKM) // Ettekanne
09.45-11.00  I koolitussessioon - Mari-Ell Mets (TWN) // Ettekanne
11.00-11.15 Kohvipaus
11.15-12.45 II koolitussessioon - Madis Apsalon (TWN) // Ettekanne
12.45-13.45 Lõuna
13.45-15.15 III koolitussessioon - Priit Puru (TWN) // Ettekanne
15.15-15.30 Energiapaus
15.30-17.00 IV koolitussessioon / kokkuvõtted - Mari-Ell Mets (TWN)

 

Koolituse käigus arutleme teemadel, mis käsitlevad ligipääsetavuse mõtet ning olulisust ning uurime, kuidas lülitada ligipääsetavuse tagamine töösse juba arenduse esimesest päevast. Tutvustame ligipääsetavuse põhitõdesid ja -võtteid. Näitame erinevaid tööriistu ja toome näiteid nende kasutamisest. Räägime ligipääsetavuse hindamisest ja parandamisest olemasoleval veebilehel. Iga koolitussessiooni käigus viime läbi praktilisi ülesandeid, kus seminaril osalejad saavad oma uusi ja vanu teadmisi rakendades otsida lahendusi levinud ligipääsetavuse probleemidele.

Koolitusseminaril osaleja peab kaasa võtma sülearvuti, millele peab olema installeeritud ekraanilugeja. Mac’i kasutajatel on see automaatselt arvutis olemas – VoiceOver. Windowsi kasutajad peaksid endale installeerima tasuta ekraanilugeja NVDA: https://www.nvaccess.org/download/

 

Koolitajad:

Mari-Ell Mets on Trinidad Wiseman’i kasutajakogemuse disainer ning juurdepääsetavuse spetsialist. Ta on 2017.a kirjutanud töö teemal “Suunised tagamaks veebi sisu juurdepääsetavust puutetundlikel mobiilseadmetel” ning loonud ligipääsetavuse analüüsimist lihtsustava veebipõhise töövahendi, mis asub aadressil accessibility.twn.ee. Lisaks on Mari-Ell andnud ligipääsetavuse teemal mitmeid koolitusi ning osalenud nii Eesti kui Euroopa Liidu ligipääsetavuse hindamise projektides.

Priit Puru on Trinidad Wiseman’i arendaja, kellel on kogemust veebirakenduste ehitamisel nii Angulari, Reacti kui ka Vuega. Priit on lahendanud ligipääsetavuse probleeme nii suurte veebipoodide kui ka pisemate veebilehtede jaoks. Muuhulgas näitab Priit, kuidas lülitada efektiivsed automaatsed tööriistad ja linterid oma arendusprotsessidesse.

Madis Apsalon on Trinidad Wiseman’i arendaja, kes kasutab veebirakenduste ehitamiseks Angular ja Vue raamistikke. Ligipääsetavusega on ta tegelenud nii väiksemates kui ka suuremates projektides, muuhulgas muutnud ligipääsetavaks ka veebipõhiseid mänge. “Kõige olulisem asi, mida ma front-end arendajana ligipäästavuse kohta olen õppinud - see muudab veebirakenduse ka tavakasutaja jaoks paremaks,” ütleb Madis.

Trinidad Wiseman (TWN) on kasutajakogemuse (UX) disaini, ärianalüüsi ja tarkvaraarenduse ettevõte, kes tegeleb keskmisest keerukamate teenuste ja infosüsteemide projekteerimise ja arendusega. TWN on üle kümne aasta tegelenud kasutatavuse ja kasutajakeskse disainiga, mille lahutamatuks osaks on juurdepääsetavus. TWN on osutanud WCAG hindamis- ja nõustamisteenuseid nii Eesti avaliku sektori kui ka Euroopa Liidu institutsioonidele.


LISAINFO:

Airi Aljas
EL struktuuritoetuse toetusskeemi projektijuht
Riigi Infosüsteemi Amet
tel: +372 663 0295
e-mail: airi.aljas@ria.ee
Laurits Leima
Seminari projektijuht
Publicon konverentsid
tel: +372 740 2440
e-mail: laurits@publicon.ee